Plány činností

Na základe svojho mandátu pre vás monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, zhromažďujeme a poskytujeme informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňujeme výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďujeme a šírime informácie v tejto oblasti. Taktiež pripravujeme vzdelávacie aktivity a podieľame sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti.

Plán činnosti SNSĽP vychádza zo základných úloh a funkcií Strediska, ktoré vyplývajú z napĺňania jeho zákonného mandátu.

ReadSpeaker Počúvajte Plán činnosti na rok 2021
ReadSpeaker Počúvajte Plán činnosti na rok 2020
ReadSpeaker Počúvajte Plán činnosti na rok 2019