Moje ľudské práva

Už 9 rokov ponúkame žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva, ktorej cieľom je šírenie osvety a povedomia o ľudských právach a nediskriminácii. 

Podmienky súťaže Moje ľudské práva

Chcete si pozrieť ako vyzerali predchádzajúce ročníky? Navštívte náš archív súťaže Moje ľudské práva