Výskumné úlohy

V rámci výskumnej činnosti realizujeme rôzne typy výskumných aktivít: komplexnejšie dlhodobé výskumné úlohy zahŕňajúce kvantitatívne aj kvalitatívne metódy, jednoduchšie prieskumy a ankety, prípadové štúdie, pravidelné výskumné úlohy vyplývajúce z potrieb monitoringu.

Pre zobrazenie výskumných úloh kliknite na obrázok: