Plán činnosti

Na základe svojho mandátu pre vás monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, zhromažďujeme a poskytujeme informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňujeme výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďujeme a šírime informácie v tejto oblasti. Taktiež pripravujeme vzdelávacie aktivity a podieľame sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti.

Plán činnosti SNSĽP vychádza zo základných úloh a funkcií Strediska, ktoré vyplývajú z napĺňania jeho zákonného mandátu.

ReadSpeaker Počúvajte Plán činnosti na rok 2023 (pdf, 742 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Plán činnosti na rok 2022 (pdf, 329 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Plán činnosti na rok 2021 (pdf, 696 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Plán činnosti na rok 2020 (pdf, 982 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Plán činnosti na rok 2019 (pdf, 575 KB)