Ďakujeme za Vašu dôveru

Vážené dámy, vážení páni, v mene kolegýň a kolegov na Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva sa Vám chceme poďakovať za Vašu priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám úspešný nový rok 2022.