Pracovisko SNSĽP v Košiciach – COVID automat

Aktuality

S účinnosťou od 04.10.2021 do odvolania v súvislosti s meniacim sa COVID automatom a vstupom Košického okresu do II. stupňa ohrozenia bude pracovisko Košice bez možnosti prijímania osobných návštev. Z tohto dôvodu nebude možné podať podnet osobne.

Prosíme klientov a klientky, aby v prípade potreby využili telefonický kontakt 0918 370 003, prípadne mailový kontakt malinakova@snslp.sk, počas stránkových hodín. Naďalej pracovisko Košice bude možné kontaktovať aj prostredníctvom pošty.

V prípade záujmu o vzdelávacie aktivity bude možné nás kontaktovať prostredníctvom mailového kontaktu kocanova@snslp.sk