Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

Kalendár
21
Mar

Tento rok sa OSN zameriava na mladých ľudí, preto témou je „Mladí proti rasizmu.“ Práve súčasná situácia má výrazný dopad na deti a mládež, vrátane tých pochádzajúcich z menšín – či už ide o prerušenie ich vzdelávania alebo obmedzené možnosti zúčastňovať sa na verejnom živote.

Je dôležité odsúdiť akýkoľvek prejav rasovej diskriminácie a vyzvať ľudí k tolerancii a ohľaduplnosti. Tento deň si pripomíname negatívne dôsledky rasovej diskriminácie, ktorá sa v roku 1960 skončila smrťou 69 ľudí na proteste proti apartheidu. Nezabúdajme, že práve mladých ľudí treba povzbudzovať k boju proti rasovej diskriminácii. Možno práve ich skutky nasmerujú budúcu podobu toho, ako budeme chrániť dodržiavanie ľudských práv.

Viac na stránke www.standup4humanrights.org